Målveckor

Just nu har vi två målveckor på skolan. Detta innebär både att eleverna ska utvärdera sina egna kunskaper samt att vi pedagoger ska göra det. Vi har ju elevledda samtal på skolan så det är viktigt att eleverna har utvärderat sin egen kunskap så att de vet var de står när de ska göra sin presentation för föräldrarna. För min del betyder det att jag har tagit, utifrån skolans lokala mål, tagit ut sådana mål som passar mot vad vi har arbetat med hittills under terminen. Jag skriver dessa på tavlan och sedan får eleverna i sin tur välja ut ca tre av dessa och själva värdera in dem på en utvärderingsblankett. I stort sett handlar det om man kan det hela bra, mycket bra eller behöver träna mer.

Exempel på de mål som jag har tagit ut är:

  • Kan räkna i huvudet addition och subtraktion inom talområdet 0-20
  • Kan använda likheter inom talområdet 0-20 ex. 15-5=8+2, 20=11+9
  • Kan siffrans platsvärde 0-100
  • Kan jämföra och storleksordna tal 0-1000
  • Kan addera och subtrahera inom talområdet 0-200 genom skriftliga räknemetoder
  • Kan klockan: Hel, halv, kvart i och kvart över, Tjugo i och tjugo över, tio i och tio över, fem i och fem över hel och halv, Digital/analog tid

Målen skrivs alltså upp på tavlan tillsammans med exempel på samma sorts uppgifter målet handlar om. Ungefär som jag gjorde i punkt två i min lista här ovan. När sedan detta är klart är det min tur att utvärdera eleverna och skriva en kommentar om hur jag tycker att de ligger till. Turligt nog brukar eleverna vara förvånansvärt duktiga på att skatta sig själva så det är inte ofta men behöver skriva någon kommentar som går rakt emot vad de själva tycker . Skulle det trots allt visa sig att man mer eller mindra är tvungen att göra detta gäller det naturligtvis att vara noga med sina formuleringar. Det gäller ju att respektera elevens egen utvärdering samtidigt som man måste försöka få fram vad det är eleven faktiskt behöver öva lite extra på. Slutligen ska sedan hela IUP pärmen hem till föräldrarna för att de ska kunna gå igenom hela pärmen tillsammans med sina barn i lugn och ro, därefter är det dags för eleven att hålla i sitt utvecklingssamtal. Eleverna får dessutom upprepade möjligheter att träna inför detta samtal i skolan. De brukar öva genom att parvis hålla hela samtalet inför varandra.

Marie

2 Comments

  1. Nu äntligen får jag några minuter över för att läsa om Era målveckor. Det här gillar jag, det verkar väldigt genomtänkt och jag får en känsla av att Ni har jobbat med det här ett tag. Det finns ju goda möjligheter att utveckla elevernas egna utvärderingsmetoder, men de måste få träna på dem så som Ni låter dem göra. Den här träningen ingår ju klart och tydligt i skolans övergripande mål där eleverna ska få ett större inflytande över sin situation. Det här är riktig utvärdering! Inte spel för gallerierna eller för bokhyllorna, som utvärderingar ibland tenderar att bli. Är det ok om jag kopierar och länkar hit till det här inlägget?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *